Home

professional conference and liaison
reliable and precise
translation of all text types
individual
language teaching with guaranteed success
subtitling of broadcasts, films and advertisements

Level of service

My clients are offered comprehensive services, with the reliable execution of each and every interpreting or translation task being underpinned by thorough preparation. Prior to interpreting at an event or translating a text, I discuss with the client the purpose and objectives of the intended communication.
>> več

Experience

I gained extensive experience through many years of service with government bodies, on the basis of which I have been able to develop fruitful cooperation with successful Slovenian companies operating in the international arena.
>> več

Fields of specialty

I specialise in interpreting at conferences, business events and meetings, official receptions and visits of delegations. My translations have enabled numerous projects to successfully compete for European funds.
>> več

Client testemonials:

Z Andrejo Skarlovnik Ziherl sem kot glavni organizator prvič sodeloval pri izvedbi mednarodne konference s 300 udeleženci iz več kot 20 držav, kjer je  na otvoritvenem delu tolmačila v angleški in slovenski jezik. Drugič sva sodelovala na slovenski delavnici z mednarodnimi strokovnjaki s 100 udeleženci, kjer je tolmačila v angleški jezik celoten dogodek. V obeh primerih imam z njo zelo pozitivno izkušnjo, saj so ji za opravljeno delo izrekli odlično priznanje zadovoljni udeleženci. Moje mnenje je, da je Andreja s svojim nastopom močno prispevala k profesionalnemu izgledu obeh dogodkov. Za to se veselim sodelovanja z Andrejo tudi v prihodnje.

doc. dr. Samo Pavlin, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
3mOw0g-yTBH-pYJacAkPqPxVOqOE79-ppQiGeXm0eZc,pFVaGSArIF3wKatx_zhvam4G_7_wM-_ythF9kqs19BU
DZPnDT8W8viqj4OzkhIXDsKZBEypaSRlkUsRp9I4A-A
COyow23JmUWwrd8jcSwbUkdHfYucEasJXcdv1ruk2iw
IMG_1868