Domov

strokovno konferenčno in poslovno
zanesljivo in skrbno
prevajanje vseh tipov besedil
individualno
poučevanje z zajamčenim uspehom
podnaslavljanje oddaj, filmov in oglasov

Moje delo

Jamčim temeljito pripravo na tolmaško ali prevajalsko nalogo in njeno zanesljivo izvedbo. Pred izvedbo dogodka ali pripravo besedila se

s stranko podrobno posvetujem o željah in namenu, ki ga s komunikacijo želi doseči.
>> več

Izkušnje

Obsežne izkušnje sem pridobila z dolgoletnim delom za ustanove državne in javne uprave. Na tej podlagi sem razvila plodno sodelovanje z uspešnimi slovenskimi podjetji, ki delujejo tudi v mednarodnem okolju.
>> več

Specializacija

Sem specializirana tolmačka za konferenčne dogodke, poslovne predstavitve in pogovore, uradne sprejeme ali obiske delegacij. Projekti z mojimi prevodi so vedno uspešni pri pridobivanju sredstev iz evropskih skladov.
>> več

Moje stranke pravijo:

Prevodi Andreje Skarlovnik Ziherl so strokovni, poglobljeni in vedno v dogovorjenih časovnih rokih. Odlikuje jo profesionalni odnos, na podlagi katerega gradimo dolgoročno sodelovanje.

Polona Primožič, Snaga, d.o.o., Ljubljana
3mOw0g-yTBH-pYJacAkPqPxVOqOE79-ppQiGeXm0eZc,pFVaGSArIF3wKatx_zhvam4G_7_wM-_ythF9kqs19BU
DZPnDT8W8viqj4OzkhIXDsKZBEypaSRlkUsRp9I4A-A
COyow23JmUWwrd8jcSwbUkdHfYucEasJXcdv1ruk2iw
IMG_1868