O meni

Izkušnje

od 2006
samostojna podjetnica, tolmačka in prevajalka za angleški, nemški, nizozemski in hrvaški jezik. Imam obilo izkušenj s tolmačenjem na nadzornih svetih in sestankih uprav podjetij in bank, s prevajanjem za javni in zasebni sektor v Sloveniji,  sicer pa redno tolmačim na zasedanjih Evropskega parlamenta, Evropske komisije in Sveta EU.

2005 – 2010
kot asistentka poučevala bodoče tolmače na magistrskem (prej specialističnem) programu konferenčnega tolmačenja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in izvedla izpopolnjevalni tečaj tolmačenja za zaposlene v javni upravi kot pripravo na predsedovanje Slovenije EU.

2003 – 2005
zaposlena kot tolmačka in prevajalka v Službi za prevajanje, tolmačenje in lektoriranje pri Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije, kjer sem prevajala različne govore, sporazume, sporočila za javnost in tolmačila protokolarne pogovore, tehnična pogajanja in strokovna usposabljanja.

1998 – 2001
honorarno prevajalsko delo na Ministrstvu za zunanje zadeve RS

od 2002
prevajalsko delo s podnaslavljanjem dokumentarnih filmov za programe Discovery, Animal Planet in History

2001 – 2002
poučevala na tečaju angleškega jezika na Ljudski univerzi v Kranju

1996 – 2001
honorarno prevajalsko delo s podnaslavljanjem na televizijski postaji POP TV in A Kanal

Izobrazba

januar 2005
pridobila znanstveni naslov magistrica znanosti na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z magistrsko nalogo Metodološki pristopi k usposabljanju tolmačev

januar 2003
opravila akreditacijo za konferenčno tolmačko pri Evropskih institucijah

julij 2002
zaključila specialistični študij konferenčnega tolmačenja na Oddelku za prevajalstvo na Filozofski fakulteti

september 1999
diplomirala iz angleškega in nemškega jezika in književnosti, prevajalske smeri, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomskima nalogama Slovar slovensko-angleških lažnih prijateljev (črka D) in Podnaslavljanje in / ali sinhronizacija

Magistrsko in specialistično izobrazbo na acheterviagrafr24.com ljubljanski Filozofski fakulteti sem nadgrajevala na strokovnih usposabljanjih na univerzah v Bradfordu, Gradcu, Germersheimu, Würzburgu, Utrechtu, Nijenrode in Zadru ter na stažu pri evropskih ustanovah.