Reference

Poklicno življenje tolmača je nadvse pestro. Imela sem priložnost sodelovati na visokih političnih dogodkih, že takoj naslednji dan pa tolmačiti v okviru katere od evropskih misij, ki so preverjale učinkovitost in pravilnost rabe sredstev iz evropskih skladov v Sloveniji. V zadnjem času sem veliko tolmačila na akreditacijskih presojah na področju upravljanja bolnišnic in varnosti pacientov, in kar nekaj bolnišnic je že uspešno zaključilo postopek akreditacije.

Spodaj je naštetih le nekaj rednih strank, s katerimi sodelujem že vrsto let in ki so mi pomagale širiti znanje in obzorja.

logotiGospodarstvo

  • DNV Healthcare Accreditation Institution
  • visit poster’s website

  • GORENJE
  • Guru in Guru Namig
  • Komunala Kranj
  • Metalka Commerce

 

 • NLB
 • Polident
 • Sandoz, Lek
 • Združenje Manager

Javni sektor, zbornice:

 • Urad predsednika republike RS
 • Državni zbor RS
 • Kabinet predsednika Vlade RS
 • Protokol Vlade RS
 • Veterinarska uprava RS
 • Zavod RS za zaposlovanje
 • Center RS za poklicno izobraževanje
 • Ustavno sodišče RS
 • Računsko sodišče RS
 • Mestna občina Ljubljana
 • Mestna občina Velenje
 • Mestna občina Kranj
 • Gospodarska Zbornica Slovenije
 • Odvetniška zbornica Slovenije

K temu segmentu gre prišteti tudi praktično vsa ministrstva in njihove organe v sestavi.

Evropske in tuje ustanove

 • Evropski parlament
 • Evropska komisija
 • Svet Evropske unije
 • Svet Evrope
 • Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
 • Britansko veleposlaništvo
 • Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske

Društva, mreže, zavodi, nevladne organizacije:

 • Center Rinka, Zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega
 • CIPRA
 • Društvo Škuc
 • Ekoremediacijski tehnološki center ERTC
 • Energap
 • Globe Europe
 • IUCN Svetovna zveza za varstvo narave
 • Nogometna zveza Slovenije
 • Posoški razvojni center
 • Unicef
 • Zveza potrošnikov Slovenije

Izobraževalne ustanove:

 • Fakulteta za družbene vede
 • Inštitut Jožef Stefan
 • Inštitut za neionizirna sevanja
 • Pravna fakulteta Maribor

Sommar brudklänning val. Är du fortfarande fast vid kroppens bröllop det? Önskar att dra nytta av sommar strejker, generös show din skönhet baksidan av det! Temperatur, rätt uppförande Bröllopsklänningar,