SI
EN
DE

O meni

Izkušnje

2019 - 2022 predsednica Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije
od 2006 samostojna podjetnica, tolmačka in prevajalka za angleški, nemški, nizozemski in hrvaški jezik
2005 - 2010 asistentka na magistrskem (prej specialističnem) programu konferenčnega tolmačenja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in izvedla izpopolnjevalni tečaj tolmačenja za zaposlene v javni upravi kot pripravo na predsedovanje Slovenije EU
2003 - 2005 zaposlena kot tolmačka in prevajalka v Službi za prevajanje, tolmačenje in lektoriranje pri Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije
1998 - 2001 honorarno delo na Ministrstvu za zunanje zadeve RS
od 2002 prevajalsko delo s podnaslavljanjem dokumentarnih filmov za programe Discovery, Animal Planet in History
2001 - 2002 poučevala na tečaju angleškega jezika na Ljudski univerzi v Kranju
1996 - 2001 honorarno prevajalsko delo s podnaslavljanjem na  televizijski postaji POP TV in A Kanal

Izobrazba

junij 2023 imenovana za sodno tolmačko za angleški jezik
januar 2005 pridobila znanstveni naslov magistrica znanosti na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z magistrsko nalogo Metodološki pristopi k usposabljanju tolmačev
januar 2003 opravila akreditacijo za konferenčno tolmačko
pri Evropskih institucijah
julij 2002 zaključila specialistični študij konferenčnega tolmačenja na Oddelku za prevajalstvo na Filozofski fakulteti
september 1999 diplomirala iz angleškega in nemškega jezika in književnosti, prevajalske smeri, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomskima nalogama Slovar slovensko-angleških lažnih prijateljev (črka D) in Podnaslavljanje in / ali sinhronizacija

Magistrsko in specialistično izobrazbo na ljubljanski Filozofski fakulteti sem nadgrajevala na strokovnih usposabljanjih na univerzah v Bradfordu, Gradcu, Germersheimu, Würzburgu in Zadru ter na stažu pri evropskih ustanovah.