SI
EN
DE

Reference

Prevodi:


 • Stranner E., Lehner C.: Pestra Koroška, založba Johannes Heyn. Celovec 2020, soprevod z Jano Veber za prevajalsko agencijo Schweickhardt.
 • Bela knjiga o prevajanju 2018. Premiki na področju prevajanja, tolmačenja, podnaslavljanja in lektoriranja v Slovenji. Članica uredniškega odbora. Ljubljana, 2018
 • Evropska banka za obnovo in razvoj: Strategija za Slovenijo, december 2013
 • Brošura SEE River, Celostno upravljanje z mednarodnimi rečnimi koridorji v jugovzhodni Evropi, november 2013
 • Mi, Alpe!: ljudje ustvarjamo prihodnost: 3. poročilo o Alpah, Buča, 2007, prevod dela zbornika.
 • Pilleri, Giorgio: Kramljanje o medicinski šoli, avtobiografija, Mladika 2007, soprevod z Andrejo Hočevar.
 • Inovativni ukrepi za ohranjanje zaposlitve invalidov v gospodarski krizi, zbornik Mednarodne konference ZDIS in FIMITIC, Ljubljana, 2009.
 • Slovensko-angleški slovar lažnih prijateljev, izdan pri Cankarjevi založbi decembra 2004, črki D in U.
 • Recenzija Slovenskega pravopisa 2001 za oddajo Oči, da ne vidijo na Radiu Študent, ki je bila predvajana 20. 1. 2002.
 • Recenzija Priročnika poslovne in protokolarne angleščine avtorice Manice Lipec in Leksikona računalništva in informatike, ki ga je uredil David Pahor, za oddajo Oči, da ne vidijo na Radiu Študent, ki je bila predvajana 23. 6. 2002.
 • Prevod nizozemske kratke zgodbe Dekker, Coolen in Buis, avtor: Oek de Jong, objavljena v literarni reviji Mentor (leto 95/št. 7–8).
 • Prevod nizozemske kratke zgodbe Strah pred toboganom avtorice Vonne van der Meer, prebran v Literarnem nokturnu Radia Slovenije.
 • projekt Radia Študent Priložnost zamujena, ne vrne se nobena / Opportunity Seldom Knocks Twice, prejemnik subvencije s strani Stalne misije Evropske unije v Sloveniji;
 • projekt Radia Študent Multicultural Radio Station Network, prejemnik sredstev fundacije European Cultural Foundation;
 • projekt Radia Študent From Students to Professionals – Radio Journalist On-sight Training Course, prejemnik sredstev v okviru programa EU Leonardo da Vinci;
 • projekt Inštituta za narodnostna vprašanja Mainstreaming Vocational Guidance for Refugees and Migrants, prejemnik evropskih sredstev;
 • projekt Znanstveno-raziskovalnega središča Koper Univerze na Primorskem Marketing European Wine: Training for Micro-Producers, prejemnik sredstev v okviru programa Leonardo da Vinci;
 • večletni mednarodni projekt Posoškega razvojnega centra NENA
 • Zdravniška zbornica Slovenije: Prevod Poročila o presoji o dejavnosti otroške srčne kirurgije v UKC Ljubljana, 2015
 • SNAGA Javno podjetje d. o. o.: prevod več razpisnih dokumentacij
 • Splošne bolnišnice Jesenice, Novo mesto in Trbovlje, Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Bolnišnica Topolšica, Univerzitetni klinični center Maribor, Psihiatrična klinika Ljubljana: pridobitev akreditacije DNV po standardu NIAHO na področju upravljanja bolnišnic in varnosti pacientov;
 • Zveza delovnih invalidov Slovenije: priprava in izdaja letnih publikacij;
 • Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani: soprevod brošur o študijskih programih.

Stranke:


 • DNV Healthcare Accreditation Institution
 • GORENJE HISENSE
 • Guru in Guru Namig
 • Komunala Kranj
 • Metalka Commerce
 • NLB
 • Polident
 • Sandoz, Lek
 • Združenje Manager
 • Urad predsednika republike RS
 • Državni zbor RS
 • Kabinet predsednika Vlade RS
 • Lekarniška zbornica Slovenije
 • Protokol Vlade RS
 • Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Zavod RS za zaposlovanje
 • Javna agencija Spirit
 • Center RS za poklicno izobraževanje
 • Ustavno sodišče RS
 • Računsko sodišče RS
 • Mestna občina Ljubljana
 • Mestna občina Velenje
 • Mestna občina Kranj
 • Gospodarska zbornica Slovenije
 • Odvetniška zbornica Slovenije

K temu segmentu gre prišteti tudi praktično vsa ministrstva in njihove organe v sestavi.

 • Evropski parlament
 • Evropska komisija
 • Svet Evropske unije
 • Svet Evrope
 • OECD
 • OVSE
 • Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
 • Britansko veleposlaništvo
 • Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske
 • Nogometna zveza Slovenije
 • Radiotelevizija Slovenija
 • Evropski inštitut za realitetno terapijo
 • IUCN Svetovna zveza za varstvo narave
 • Unicef
 • Zveza potrošnikov Slovenije
 • CIPRA
 • Ekoremediacijski tehnološki center ERTC
 • Energap
 • Globe Europe
 • Fakulteta za družbene vede
 • Fakulteta za strojništvo UL
 • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 • Inštitut Jožef Stefan
 • Inštitut za neionizirna sevanja
 • Pravna fakulteta Maribor