SI
EN
DE

Sodno tolmačenje in prevajanje

Kot sodna tolmačka za angleški jezik vam izdelam overjene prevode besedil, kot so življenjepisi, spričevala ali diplome, rojstni listi, sodni spisi ali notarske listine. Prevode opremim s podpisom in žigom, ki potrjuje, da prevod ustreza originalnemu pravnemu dokumentu.

Spremljam vas lahko tudi pri pravnih postopkih, kot so naroki pri notarju, na matičnem uradu ali sodišču ali pri drugih uradnih postopkih.